نماينده رسمي و انحصاري کاراجا در ايران 


قهوه جوش برقي KARACA ROSEGOLD

..

2,390,000 1,792,500 %25 OFF ریال

قهوه ساز فيلتردار COOKPLUS

..

5,490,000 3,294,000 %40 OFF ریال

پشمک ساز COOKPLUS

..

2,990,000 1,973,400 %34 OFF ریال

قهوه جوش برقي KARACA INOX

..

2,990,000 2,003,300 %33 OFF ریال

قهوه جوش برقي KARACA MAVI

..

2,990,000 2,003,300 %33 OFF ریال